Privacy Policy

Wie we zijn

Cleaning & Coating Nederland, gevestigd aan Chroomstraat 21A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Cleaning & Coating Nederland

Chroomstraat 21A

8211 AS Lelystad

+31631996553

functionaris

WMA Jonker is de Functionaris Gegevensbescherming van Cleaning & Coating Nederland Hij / zij is te bereiken via info@cleaningcoatingnederland.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cleaning & Coating Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, u maakt gebruik van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Overzicht vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders van voogd. We kunnen echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van er bent gebogen dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cleaningcoatingnederland.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cleaning & Coating Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De mogelijkheid om een ​​account aan te bieden

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cleaning & Coating Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die invloed kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om computerprogramma’s van systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cleaning & Coating Nederland) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cleaning & Coating Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken een bewaartermijn van 1 dag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cleaning & Coating Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, van toegepaste technieken, die wij gebruiken

Cleaning & Coating Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar werkt werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Bovendien kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cleaning & Coating Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u van een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cleaningcoatingnederland.com.

Identiteitsbewijs

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cleaning & Coating Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Dit ter bescherming van uw privacy. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cleaning & Coating Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er meldingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cleaningcoatingnederland.com